HJEM
TILBAGE

Skema til beregning af billedstørrelser gældende for 
 Proxima 9400+ og Sanyo PLC-XF30 videoprojektorer
( billedstørrelse = faktor x afstand )

Optikvalg / billedstørrelser Min
højde
Max
højde
Min
bredde
Max
bredde
Min
diagonal
Max
diagonal

Optik

 Blænde / brændvidde
Standard Zoom
2,0 - 2,6:1
0,308 0,400 0,385 0,500 0,493 0,640 LENS-005  F2,0-2,3 / f75,7-97,5mm
Long Zoom
3,5 - 4,6:1
0,174 0,229 0,217 0,286 0,278 0,366 LENS-004  F2,0-2,6 / f125-160mm
Eksempel 1:

Ønsket afstand : 15m
"Standard zoom"-optik

min. højde = 15m x 0,308 = 4,62m
max. højde =  15m x 0,4 = 6,0m

Eksempel 2:

Projektionsafstand : 25m
"Long throw fixed"-optik

højde = 25m x 0,113 = 2,83m
bredde = 25m x 0,141 = 3,53m

Eksempel 3:

Ønsket billedstørrelse : 3m x 4m
"Standard zoom"-optik

max. afstand for 3m højde = 3m / 0,308 =9,74m
min. afstand for 3m højde =  3m / 0,4 =7,5m

Eksempel 4:

Projektionsafstand : 15m
Ønsket billedstørrelse 3m x 4m

3 = højdefaktor x 15 -> højdefaktor = 0,2
anbefalet optik : "Long zoom"
 Panasonic PT-VX400